۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
انتخابات هسته مرکزی
ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی علوم پزشکی
وبینار آشنایی با سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان ع

وبینار آشنایی با سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان با حضور اساتید حیطه‌های شش گانه و دانشجویان مدال آور دوره‌های پیشین برگزار می‌شود

کمیته دانشجویی توسعه آموز دانشگاه علوم پزشکی کرمان