۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می کند: 
  

بیان تجربیات مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کرمان، ایران، مشهد، اهواز، مازندران، زنجان و شیراز در حوزه دانش پژوهی و برگزاری جشنواره دانشگاهی شهید مطهری 
 
📆 زمان: دوشنبه 6 بهمن  
⏰ ساعت : 10 الی 12
📞 اطلاعات تماس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی کرمان جهت کسب اطلاعات بیشتر:  03131325347
 
 
📌 لینک شرکت در جلسه: