۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
توانمند سازی

وظایف این کارگروه طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه های توانمند سازی دانشجویان در حوزه اموزش علوم پزشکی می باشد .

مهم ترين دستاورد اين واحد، فراهم نمودن زمينه مساعد جهت فراگيري مهارتها وآگاهي هاي مرتبط با یادگیری و یاددهی ميباشد.

 

زيرگروه ها :

1- زیرگروه آموزش علوم پزشكي.

2-زیرگروه اطلاع رساني و برگزاري و ارزیابی كارگاه هاي آموزشي.

3 -زیرگروه ارتباط با صنعت و پژوهش.

4 – زیرگروه ارتباط با گروه های آموزشی دانشکده ها

5 – زیرگروه بازخورد پیگیری و ارزیابی نتایج ارزشیابی

 

اهداف:

1. تاکید بر نیازسنجی آموزشی ( نیاز های بالقوه و بالفعل)

2. آموزش و توانمند سازي دانشجويان واساتيد در جهت ارتقاء سطح مهارت ها.

3. توانمندسازي یاددهی و يادگيری دانشجويان .

4. تقويت توانمندي هاي شغلي وحرفه اي در آموزش.

5. فراهم آوردن تسهيلاتي جهت شركت فعال دانشجويان در كارگاه هاي ملي و بين المللي.

6. استفاده از امکانات موجود و ارزیابی و اصلاح موارد به نحو بهینه

7. مستندسازی و به روزرسانی پایگاه های مدرسان و شرکنندگان و صدور گواهی الکترونیک

 

مسئوليتها و وظايف:

  • تهيه بانك اطلاعاتي از مدرسين مباحث مختلف كارگاه ها.
  • تعيين نيازها و اولويت هاي اموزشي.
  • برگزاري دوره هاي تخصصي در رشته هاي مختلف براساس نياز سنجي.
  • تهيه بانك هاي اطلاعاتي ازكارگاه ها، ژورنال كلاب ها، سمينارها وهمايش هاي كشوري، برون مرزي وبين المللي اعم از آموزشي وتخصصي در حوزه هاي مختلف علوم پزشكي.
  • برگزاري كارگاه های آموزشی در حیطه مختلف علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و در ديگر دانشگاه ها و موسسات (ساير شهرها) .

 

سخن دبیر : 
وظایف این کارگروه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی دانشجویان در حوزه ی آموزش علوم پزشکی می باشد.
مهم‌ترین رسالت این واحد ، فراهم آوردن بستری مناسب جهت فراگرفتن مهارت های نرم‌ و تخصصی و همچنین توانمندسازی شغلی و حرفه ای دانشجویان و اساتید می باشد.