۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۱۴ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد   
روابط عمومی 

وظایف این کارگروه هاهنگی شبکه دانشجویی و پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات و انتقادات می باشد. اين واحد به منظور ارتباط هرچه بيشتركميته با دانشجويان، مسئولين، سازمان ها، كميته هاي مشابه در ساير دانشگاه ها و هماهنگي اعضاي كميته و نيز اطلاع رساني به فعاليت ميپردازد.

زيرگروه ها :

1- ا طلاع رساني و تبليغات.

2- روابط و هماهنگي .

3- كامپيوتر و سايت .

 

اهداف:

1. اطلاع رساني و برقراري ارتباط بين دانشجويان كليه دانشكده هاي دانشگاه كرمان و ساير دانشگاه ها.

2. برقراري ارتباط بين دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشكي و جلوگيري از تك محوري بودن كميته دانشجويي.

 

مسئوليت ها و وظايف:

  • تنظيم و ثبت صورت جلسه ها.
  • ارسال و ثبت نامه ها.
  • طراحي پوسترها و تهيه فرم عضو گيري جهت فراخوان عمومي در دانشكده ها.
  • اطلاع رساني برنامه هاي كميته به كليه دانشكده ها از طريق وب.
  • هماهنگي با اعضاء كميته جهت برگزاري جلسات.
  • ايجاد پيوند بين شوراي مركزي و زير کميته ھای هردانشكده.
  • ايجاد ارتباط بين كميته ومسئولين واحدهای مركزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) و مسوولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه.
  • فراهم نمودن زمينه مساعد براي تبادل نظر بين شورا و ساير بخش ها و واحدهاي دانشگاه.

 

 

اعضای این کمیته در حال حاضر بدین شرح است :

سایت و صفحات مجازی : ابوالفضل بهرام نژاد 

طراح پوستر و بنر : وحید آذین  ، الیاس میر