۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
این فرم منقضی شده است!

 

 

این کمیته به منظور ارتقاء سطح آموزشی دانشگاه و همچنین ارتباط بهتر دانشجویان با ارکان آموزش و حمایت از ایده ها و فعالیت های آموزشی در قالب #شش‌_کارگروه زیر به فعالیت میپردازد:


-  پژوهش و نوآوری در آموزش
-  توانمند سازی
-  بسته های تحول نظام آموزشی با رویکرد کارآفرینی
-  المپیاد
-  روابط عمومی
-  ارزشیابی

 

🛑 جهت ارتباط هرچه بهتر و دریافت خبرهای بعدی ما را دنبال کنید.

 ID: @Stuedc_kmu