۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ شنبه ۱۳ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ شنبه ۱۳ فروردين   

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می‌کند.

دوره اول آشنایی با نرم ‌افزارهای تولید محتوا الکترونیکی