۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۲ تير   
آشنایی با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

كميته مركزي دانشجويي مركزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كرمان نهادي متشكل از دانشجويان علاقه مند شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ميباشد كه زيرنظر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي كرمان تشکیل شده و در راستاي اهداف و سياست هاي اين مركز فعاليت ميكند.

 

مقدمات تأسيس اين كميته در مهر ماه ۱۳۸۹ فراهم گرديد و مهمترين رسالت اين كميته بهبود وضعيت آموزش دانشگاه از طريق فراهم آوردن امكان مشاركت فعالانه دانشجويان نخبه و مستعد كليه رشته هاي علوم پزشكي بعنوان راهكاري مؤثر جهت ارتقاء عملكرد آموزشي اساتيد و دانشجويان است.

 

      اهداف:

  • آموزش و آگاه سازي دانشجويان در حيطه هاي مختلف آموزشي.

 

  • ايجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئوليت در برابر مسائل آموزشي در بين دانشجويان.

 

  • پايش مستمر وضعيت آموزش در دانشگاه علوم پزشكي كرمان و تلاش در راستاي ارتقاء آن.

 

  • آگاه سازي مديران و اساتيد از شرايط موجود آموزشي و نواقص و كاستي هاي آن وتلاش در جهت رفع اين نواقص.

 

  • توانمند سازي علمي و عملي دانشجويان به منظور مشاركت در جهت پويا سازي فرآيند آموزش و توسعه كيفي آموزش در دانشگاه آموزش وترغب دانشجويان به انجام پژوهش و تحقيق در حوزه هاي مرتبط با آموزش.