۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۱۴ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر   
کارگروه کارآفرینی:

وظایف این کارگروه اموزش مهارت های مورد نیاز برای کارافرینی در دوران دانشجویی یا پس از فراغت از تحصیل و بهبود مهارت های فردی دانشجویان در زمینه های مرتبط با کارآفرینی مثل اصول و فنون مذاکره، رهبری و ... است.

 

اهداف:

1.تقویت مهارت های مرتبط با کارافرینی در دانشجویان

2. فراهم کردنن بستر کار دانشجویی برای دانشجویان

3. اشنایی دانشجویان با کارافرینی های سلامت محور

 

وظایف:

1.برگزاری کاررگاه های مرتبط با حیطه کارافرینی

2.تلاش جهت بهبود توانایی های افراد در حیطه کارافرینی

4.برگزاری جلسات تبادل تجزبیات برای افزایش اگلهی دانشجویان