۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۱۴ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان   
کارگروه روابط عمومی :

وظایف این کارگروه هاهنگی شبکه دانشجویی و پاسخگویی به سوالات و پیشنهادات و انتقادات می باشد. اين واحد به منظور ارتباط هرچه بيشتركميته با دانشجويان، مسئولين، سازمان ها، كميته هاي مشابه در ساير دانشگاه ها و هماهنگي اعضاي كميته و نيز اطلاع رساني به فعاليت ميپردازد.

 

زيرگروه ها :

1- اطلاع رساني و تبليغات.

2-روابط و هماهنگي .

3-كامپيوتر و سايت .

 

اهداف:

1. اطلاع رساني و برقراري ارتباط بين دانشجويان كليه دانشكده هاي دانشگاه كرمان و ساير دانشگاه ها.

2. برقراري ارتباط بين دانشجويان رشته هاي مختلف علوم پزشكي و جلوگيري از تك محوري بودن كميته دانشجويي.

 

مسئوليت ها و وظايف:

  • تنظيم و ثبت صورت جلسه ها.

  • ارسال و ثبت نامه ها.

  • طراحي پوسترها و تهيه فرم عضو گيري جهت فراخوان عمومي در دانشكده ها.

  • اطلاع رساني برنامه هاي كميته به كليه دانشكده ها از طريق وب.

  • هماهنگي با اعضاء كميته جهت برگزاري جلسات.

  • ايجاد پيوند بين شوراي مركزي و زير کميته ھای هردانشكده.

  • ايجاد ارتباط بين كميته ومسئولين واحدهای مركزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) و مسوولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه.

  • فراهم نمودن زمينه مساعد براي تبادل نظر بين شورا و ساير بخش ها و واحدهاي دانشگاه.

اعضای کارگروه
تصویر نام و نام خانوادگی رشته و ورودی سمت
ابوالفضل بهرام نژاد ابوالفضل بهرام نژاد بهداشت محیط 96 دبیر
امیر حسین اسلامی امیر حسین اسلامی بهداشت حرفه ای 97 عضو
لیلا حسنی نژاد لیلا حسنی نژاد بهداشت حرفه ای 97 عضو
محمدحسین علی توکلی محمدحسین علی توکلی پرستاری 99 عضو
الیاس میر الیاس میر تغذیه 98 عضو(طراح)
فاطمه سلطانی نژاد فاطمه سلطانی نژاد پزشکی 97 عضو
اسامی و اطلاعات اعضای کارگروه پژوهش و نواوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سال 1400