۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير   

اساسنامه» منتشر شد/ دسترسی آسان به قانون اساسی و مجموعه نظرات شورای نگهبان  | خبرگزاری فارس

 ابلاغ اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی با امضای معاون آموزشی وزارت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

 


  با موافقت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی با امضای معاون آموزشی وزارت به دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

 

این اساسنامه در راستای نیل به اهدافی از قبیل ارتقای سطح مشارکت و فعالیت های دانشجویی در فعالیت های توسعه آموزشی و به دنبال شکل گیری مناطق آمایشی در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی، از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت جهت سازمان‌دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، کلان منطقه ای و دانشگاهی، به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.
 
به این ترتیب این اساسنامه جایگزین آیین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها گردید و از این پس دانشجویان در قالب کمیته های توسعه آموزش در مجموعه مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی فعالیت خواهند کرد.
 
پیشتر این اساسنامه توسط کارگروه های تخصصی متشکل از دانشجویان، اساتید و صاحبنظرانی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت تهیه و پس از انجام رایزنی های متعدد با مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ها نهایی شده بود.

جهت دریافت متن اساسنامه به فایل زیر مراجعه نمایید.

نامه رسمی                  فایل اساس نامه