۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۱۴ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۷ تير   

 

اساسنامه (آئین نامه داخلی) کمیته دانشجویی (مصوب تیرماه 1400) 

اساسنامه | حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی

 

دانشجویان یکی از ذی نفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود  ساز و کار دائمی برای بهره­گیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود نظام آموزشی ضروری است . سازمان دهی هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیت های دانشجویی و استفاده از ظرفیت های ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی دانشگاهی و برنامه های آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکار می سازد.

آموزش فعاليتي است هدف دار و از پيش طراحي شده و  هدف آن  فراهم كردن فرصت ها و موقعيت هايي است كه امر يادگيري را در درون يك نظام تسهيل كرده و سرعت می بخشد.

دانشجويان مهم ترين و اصلي ترين مشتريان نظام آموزش علوم پزشکی مي باشند و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت دانشجویان و در تعامل با اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، در جهت ارتقای کیفیت آموزش گام بردارد.

در این راستا کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به شرح ذکر شده در این اساسنامه تشکیل می گردد.

 

 

  برای دانلود آئین نامه داخلی اینجا کلیک کنید