۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت   

 

 

حیطه مدیریت نظام سلامت سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

 

 

معرفی حیطه:

 تربیت مدیران شایسته برای رهبری نظام سلامت و همگام سازی تصمیمات و سیاستگذاری ها در این حوزه با چشم اندازهای توسعه در کشور، از جمله نقشهای مهم دانشگاه های علوم پزشکی می باشد که در کنار آموزش و تولید دانش مناسب، نیاز به پرورش مهارت حل مساله و کار تیمی، مهارتهای تفکر انتقادی و تجزیه تحلیل دارد. المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی که مهارت حل مساله به صورت تیمی از ارزشهای اساسی آن می باشد؛ سعی در افزایش این مهارتها و تقویت قدرت تفکر و استدلال دانشجویان دارد.

با توجه به بحث چالش برانگیز مدیریت و ضرورت آن در نظام سلامت این حیطه از اولین دوره المپیاد علوم پزشکی وجود داشته است. در این حیطه توانایی مدیریت دانشجویان در مواجهه با چالش های موجود در نظام سلامت مورد ارزیابی قرار می گیرند و زمینه ای برای بهره مندی از توان دانشجویان و رشد و شکوفایی فردی و حرفه ای آنان از طریق برگزاری ارزیابی های رقابتی فراهم می گردد.

هرسال باتوجه به چالش هایی که نظام سلامت با آنها روبروست یک موضوع مشخص می گردد. از اینرو، منابعی که اعلام میشود با سالهای قبل تفاوت دارد و جدید هستند. غالب این منابع به زبان انگلیسی و تعداد کمی هم به زبان فارسی می باشند

 

 

 

1 / 4
Caption Text
2 / 4
Caption Two
3 / 4
Caption Three
4 / 4
Caption four

موضوع حیطه:

  با توجه به شرایط اضطراری امروز و شیوع بیماری کرونا در کشور  و لزوم پاسخگویی به این چالش از  طریق تقویت نظام مراقبت اولیه، عنوان حیطه ی مدیریت در  سیزدهمین المپیاد کشوری، تقویت نظام مراقبت های اولیه سلامت برای ارتقای پاسخگویی در شرایط اضطرار می باشد.

 

 

تیم حیطه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
 • مسئول: دکتر وحید یزدی فیض آبادی ( استادیار سیاستگذاری سلامت گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
 • تسهیلگر علمی: سارا قاسمی ( دانشجوی دکتری سیاستگذاری سلامت گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
 • تسهیلگر دانشجویی: فاطمه حاتمی ( دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

 

 

 

 

 

منابع حیطه:
 • اردلان علی و همکاران، درسنامه سلامت در حوادث و بلایا، تهران: مهر راوش، ۱۳۹۵ ( جلد اول فصول ۱-۴)

 

 • سازمان جهانی بهداشت، مراقبت اولیه سلامت اکنون بیش از هر زمان دیگر: گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت، ترجمه کامل شادپور، تهران: پیک ریحان، ۱۳۸۹

 

 • شادپور، کامل؛ و پیله رودی، سیروس. بهداشت برای همه و مراقبتهای بهداشتی اولیه در قرن های ۲۰ و ۲۱، تهران: تندیس، ۱۳۸۱

 

 • ضاربان، ایرج؛ ایزدی راد، حسین؛ و دربان، فاطمه. مراقبتهای بهداشتی اولیه، تهران: اندیشمند، ۱۳۹۴

 

 • Crooks VA, and Andrews J. Primary health care: people, practice, place. Routledge, 2009

 

 • Macdonald J. Primary health care: Medicine in its place. Routledge, 2013.

 

 • UN. Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030.

 

 • WHO. Primary health care and health emergencies, 2018

 

 • WHO. Primary health care as an enabler for "ending the epidemics" of high impact communicable diseases, 2018.

 


نحوه برگزاری کلاسهای حیطه:

کلاس های این حیطه به صورت مجازی و با همکاری و مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، تبریز، بقیه الله و مازندرانبرگزار می گردند. علاوه بر اساتید محترم هر دانشگاه، برخی از مباحث به صورت ارائه دانشجویی و با مشارکت دانشجویان ارائه می شوند.

برگزاری کلاسهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ از طریق اسکای روم می باشد.