۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت   

 

تاریخ برگزاری ساعت عنوان وبینارهای یکشنبه های طلایی با المپیاد کارآفرینی

 

 

معارفه )آشنایی با روند اجرایی المپیاد کارآفرین ی و بررسی منا بع معرفی شده(

 

 • یکشنبه 19 / 11 / 99  _ 18 الی 20

 

 آشنایی با کتاب "مدل کسب و کار شما"

 

 • یکشنبه 26 / 11 / 99 _ 18 الی 20

 

آشنایی با کتاب "دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین"

 

 • یکشنبه 3 / 12 / 99  _18 الی 20

 

آشنایی با کتاب " 24 گام برای موفقیت کسب و کارهای ن وپا"

 

 • یکشنبه 10 / 12 / 99 _  18 الی 20

 

آشنایی با کتاب "راهنمای تهیه طرح کسب و کار"

 

 • یکشنبه  17 / 12 / 99 _ 18 الی 20

 

 آشنایی با کتب "استراتژی اقیانوس آبیو "استراتژیهای کسب و کار در بازارهای نوظهور"
 • یکشنبه 24 / 12 / 99 _  18 الی 20

 

 آشنایی با کتب "راه اندازی کسب و کار آنلاینو " 10 مقالهای که از هاروارد باید بخوانید؛ نوآوری"

 

 • سه شنبه 26 / 12 / 99 _  15 الی 17

 

 

برنامه زمانبندی مرحله دوم وبینارهای آمادگی المپیاد کارآفرینی

 

 

 

آشنایی با کتاب "کارآفرینی، راه اندازی موفقیتآمیز یک کسب و کار"
 • دوشنبه 16 / 1 / 1400   _ 20 الی 22

 

آشنایی با کتا ب "کارآفرینی برای همه"

 

 • چهارشنبه 18 / 1 / 1400  _ 20 الی 22

 

آشنایی با کتاب "مدیریت کارآفرینی؛ نگرشی جامع بر مفاهیم، مبانی، تکنیکها و روشها"

 

 • شنبه  21 / 1 / 1400  _20 الی 22

 

 آشنایی با کتاب "استارتآپ در 7 روز"

 

 • دوشنبه 23 / 1 / 1400  _  20 الی 22

 

آشنایی با کتاب "تابآوری هدفمند؛ خلق کسب و کارهای سازگار و شکوفا در دنیای پر از تغییر"

 

 • چهارشنبه  25 / 1 / 1400   _ 17 الی 19

 

آشنایی با نمونه سوالات آزمون غربالگری کشوری المپیاد کارآفرینی در سالهای گذشته

 

 • شنبه 28 / 1 / 1400  _ 17 الی 19

 


لینگ گروه تلگرامی جهت دسترسی به فایل صوتی و تصویری جلسات برگزار شده:

 

https://t.me/joinchat/R4Rx_uo6EOaij7uB