۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت  

 

گزارش جلسات و کلاسهای برگزار شده 

 

جلسه اول ، معارفه و آشنایی با حیطه

 

دانلود ویدیو ضبط شده

https://drive.google.com/file/d/1ltGWBDLpC-1F9P3OvDMcvriv_jPhTOSp/view?usp=sharing

جلسه دوم ، آشنایی با نقشه مفهومی

 

مدرس: دکتر بصیری (مسئول حیطه تفکر علمی در علوم پایه)

دانلود ویدیو ضبط شده

https://drive.google.com/file/d/1LGvSGYd_6X4Kfy7-x3s3fdXCKZbAReiS/view?usp=sharing

 

جلسه سوم ،  نحوه مطالعه مقالات تحقیقاتی و نقشه مفهومی

 

مدرس: دکتر بصیری

دانلود ویدیو ضبط شده

https://drive.google.com/file/d/1JG93lUO2T8_6wrZ44kaRh4aMaazs_U45/view?usp=sharing

 

جلسه چهارم ، بررسی و تمرین نقشه مفهومی ، تحلیل داده

 

دانلود مقاله https://doi.org/10.1172/JCI135963

دانلود ویدیو ضبط شده

https://drive.google.com/file/d/1m5VWUXZAE4zV181rwHA7kto1tHXH1mOT/view?usp=sharing

 

جلسه پنچم ، بررسی مقاله با حضور دکتر طهرانی ( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

 

لینک مقاله https://doi.org/10.1186/s12950-021-00272-w

دانلود ویدیو ضبط شده

https://drive.google.com/file/d/1hQO4LUM_dQkHheh8GA4qi8TQwJv-RHe4/view?usp=sharing

 

جلسه ششم ، بررسی مقاله با حضور دکتر بصیری

 

لینک مقاله https://doi.org/10.1111/jpi.12455

https://drive.google.com/file/d/14IV7MxaUF9UtZzyqjOPxZUI-F7CPFzsh/view?usp=sharing

 

جلسه هفتم 

 

مدرس : دکتر بصیری

دانلود ویدیو ضبط شده:

https://drive.google.com/file/d/1Yrrne2oD9UTpL0OjwMAUs3VzT_xcouaL/view?usp=sharing

 

جلسه هشتم ، بررسی کانسپت مپ 3 مقاله با حضور دکتر بصیری

 

لینک مقالات https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jnutbio.2011.07.002

https://doi.org/10.1002/2211-5463.12751

https://doi.org/10.1093/carcin/bgu037

 


 

دانلود ویدیو ضبط شده:     https://drive.google.com/file/d/1XyrhUIKnDylqHTK-6SLBUrViK3fRIhKe/view?usp=sharing